Schießsport Wettkämpfe

29. September 2022
 • 1797/1 

  Bezirksklasse 1

6. Oktober 2022
 • 1487/2 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1601/2 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1889/2 

  Bezirksklasse 3

20. Oktober 2022
 • 1548/3 

  Altersklasse aufgelegt 9

 • 1806/3 

  Bezirksklasse 1

26. Oktober 2022
 • 1687/3 

  Altersklasse aufgelegt D 2

3. November 2022
 • 1496/4 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1610/4 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1898/4 

  Bezirksklasse 3

16. November 2022
 • 1694/5 

  Altersklasse aufgelegt D 2

17. November 2022
 • 1612/5 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1900/5 

  Bezirksklasse 3

30. November 2022
 • 2261/2 

  Kleinkaliber aufgelegt 2

1. Dezember 2022
 • 1503/6 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1560/6 

  Altersklasse aufgelegt 9

 • 1818/6 

  Bezirksklasse 1

15. Dezember 2022
 • 1622/7 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1910/7 

  Bezirksklasse 3

12. Januar 2023
 • 1514/8 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1625/8 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1913/8 

  Bezirksklasse 3

25. Januar 2023
 • 1701/7 

  Altersklasse aufgelegt D 2

26. Januar 2023
 • 1572/9 

  Altersklasse aufgelegt 9

31. Januar 2023
 • 2270/4 

  Kleinkaliber aufgelegt 2

9. Februar 2023
 • 1519/10 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1632/10 

  Altersklasse aufgelegt 10

 • 1920/10 

  Bezirksklasse 3

22. Februar 2023
 • 1705/9 

  Altersklasse aufgelegt D 2

23. Februar 2023
 • 1580/11 

  Altersklasse aufgelegt 9

 • 1838/11 

  Bezirksklasse 1

9. März 2023
 • 1527/12 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1586/12 

  Altersklasse aufgelegt 9

 • 1844/12 

  Bezirksklasse 1

23. März 2023
 • 1643/13 

  Altersklasse aufgelegt 10

31. März 2023
 • 2277/6 

  Kleinkaliber aufgelegt 2

6. April 2023
 • 1535/14 

  Altersklasse aufgelegt 8

 • 1592/14 

  Altersklasse aufgelegt 9

 • 1850/14 

  Bezirksklasse 1